KIV/PRO 2011

Důležité informace

Materiály ke cvičení

#DatumMateriály
119. 9. 2011pdf ke stažení
226. 9. 2011pdf ke stažení
33. 10. 2011pdf ke stažení
410. 10. 2011pdf ke stažení
517. 10. 2011pdf ke stažení
624. 10. 2011pdf ke stažení
731. 10. 2011pdf ke stažení
87. 11. 2011N/A
914. 11. 2011pdf ke stažení
1021. 11. 2011N/A
1128. 11. 2011pdf ke stažení
125. 12. 2011pdf ke stažení

Materiály k semestrálním pracím

Pro účely následujícího textu budeme pracovat s tímto příkladem referátu (případně máme k dispozici i jeho zdrojovou verzi). V žádném případě vás nenutím tuto verzi používat, má pouze sloužit jako nástin toho, jak by měly vaše referáty zhruba vypadat.

V první řadě bych rád upozornil na strukturu celého dokumentu - za samozřejmost považuji sekci Zadání, kde uvedete, co se má vlastně řešit. Následuje sekce Definice, kde uvádíte všechny potřebné definice, a to včetně odkazů na prameny, ze kterých jste čerpali (za předpokladu, že se nejedná o vaše vlastní definice). Následuje kapitola Analýza problému, která tvoří hlavní těžiště celé práce - uvádí se zde přehled základních algoritmů a jejich vlastností (a to včetně pseudokódů nebo obrázků vysvětlujících jejich funkci). Další kapitola, Srovnání existujících algoritmů, poskytuje vzájemné srovnání algoritmů uvedených v předchozí kapitole. Poslední kapitola - Závěr - je obvyklou součástí všech podobných referátů a nepotřebuje příliš vysvětlování.

Pokud se rozhodnete pro vytváření svých semestrální prací využívat Word, silně doporučuji abyste se zaměřili na záložku Reference - poskytuje relativně šikovné nástroje pro správu obrázků, algoritmů, tabulek a podobně.

Proti ideální verzi má tato několik nedostatků, které není ve Wordu úplně triviální odstranit. Ty se týkají zejména formátu citací - v ideálním případě bychom chtěli, aby se citace řadily abecedně podle příjmení autora, v seznamu bibliografie byly uváděny číslovány s číslem v hranatých závorkách a v textu byly odkazovány také přes číslo v hranatých závorkách. Jednoduchým vyzkoušením všech nabízených formátů můžeme zjistit, že Word tuto množinu možností nenabízí. Pro účely semestrálních prací z předmětu KIV/PRO jsem ochoten akceptovat i některou z variant nabízených Wordem (nejlépe asi tu, která je zvolena v příkladu referátu).

Formát odevzdávání: semestrální práce odevzdávejte ve formátu .pdf, způsob jeho vytvoření není podstatný - jestli to bude Word, TeX nebo něco úplně jiného je irelevantní.