Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Doplněk k cvičení 13 - Příklady na cyklické kódy a výrokový počet

   

Vytvoření cyklického kódu cyklickým posuvem "vhodné značky" C13-01.jpg

Vytvoření generující a kontrolní matice z generujícího polynomu C13-02.jpg

Vytvoření cyklického kódu při zadaném n a k C13-03.jpg

...... pokračování C13-04.jpg

Systematické binární kódování C13-05.jpg

...... pokračování C13-06.jpg

Logické vyplývání C13-07.jpg

...... pokračování C13-08.jpg