Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednáška 3 - Gramatiky

   

Definice gramatiky P03-01.jpg

Konvence při zápisu gramatik P03-02.jpg

Přímé přepsání, přepsání P03-03.jpg

Přímé přepsání, přepsání (pokr.) P03-04.jpg

Přímé přepsání, přepsání - příklad P03-05.jpg

Jazyk generovaný gramatikou P03-06.jpg

Jazyk generovaný gramatikou - příklad P03-07.jpg

Chomského klasifikace gramatik P03-08.jpg

Chomského klasifikace gramatik (pokr.) P03-09.jpg

Chomského klasifikace gramatik (pokr.) P03-10.jpg

Chomského klasifikace gramatik - příklad P03-11.jpg

Klasifikace jazyků P03-12.jpg

Klasifikace jazyků (pokr.) P03-13.jpg

Klasifikace jazyků (pokr.) P03-14.jpg

Syntaktické analyzátory podle typu jazyka P03-15.jpg

Použití jazyků typu 2 a 3 P03-16.jpg

Souvislosti jazyků typu 3 a KA P03-17.jpg

Zobecněná přechodová funkce P03-18.jpg

Zobecněná přechodová funkce (pokr.) P03-19.jpg

Jazyk rozpoznávaný KA P03-20.jpg

Ekvivalentní automaty, redukované automaty P03-21.jpg

Motivační příklad P03-22.jpg

Motivační příklad (pokr.) P03-23.jpg

Motivační příklad (pokr.) P03-24.jpg