Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednáška 4 - Gramatiky typu 3 a jejich vztah ke KA

   

Motivační příklad P04-01.jpg

Motivační příklad (pokr.) P04-02.jpg

Motivační příklad (pokr.) P04-03.jpg

Motivační příklad (pokr.) P04-04.jpg

Analogie mezi pravidly a přechody P04-05.jpg

Idea přechodu od G3 ke KA P04-06.jpg

Konstrukce ekvivalentní gramatiky P04-07.jpg

Konstrukce ekvivalentní gramatiky (pokr.) P04-08.jpg

Konstrukce ekvivalentní gramatiky (pokr.) P04-09.jpg

Konstrukce ekvivalentní gramatiky (pokr.) P04-10.jpg

Konstrukce ekvivalentní gramatiky (příklad) P04-11.jpg

Příklad (pokr.) P04-12.jpg

Příklad (pokr.) P04-13.jpg

Příklad (pokr.) P04-14.jpg

Nedeterministický konečný automat P04-15.jpg

Co chápat jako akceptovaný řetězec? P04-16.jpg

Řetězec akceptovaný NKA – definice P04-17.jpg

NKA – příklad P04-18.jpg

Chování NKA – příklad P04-19.jpg

Ekvivalence NKA a KA P04-20.jpg

Konstrukce ekvivalentního KA P04-21.jpg

Konstrukce ekvivalentního KA - příklad P04-22.jpg

Konstrukce ekvivalentního KA - shrnutí P04-23.jpg