Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednáška 6 - Pojem informace, základní pojmy z kódování

   

Pojem informace P06-01.jpg

Model sdělovací soustavy P06-02.jpg

Model sdělovací soustavy - pokr. P06-03.jpg

Základní předpoklad teorie informace P06-04.jpg

Model diskrétního zdroje bez paměti P06-05.jpg

Entropie jako kvantifikace neurčitosti P06-06.jpg

Elementární entropie, střední entropie P06-07.jpg

Vlastnosti entropie P06-08.jpg

Elementární a střední informace, redundance P06-09.jpg

Smysl kódování P06-10.jpg

Kódování pro kanál bez šumu P06-11.jpg

Kódování pro kanál bez šumu - příklad P06-12.jpg

Kódování znaků, kódování řetězců P06-13.jpg

Blokové a prefixové kódy P06-14.jpg

Kraftova nerovnost P06-15.jpg

Kraftova nerovnost - příklad P06-16.jpg

Kraftova nerovnost - příklad pokr. P06-17.jpg

McMillanova věta, střední délka značky P06-18.jpg

Konstrukce kódu s minimální střední délkou P06-19.jpg

Konstrukce kódu - pokr. P06-20.jpg

Konstrukce kódu - příklad P06-21.jpg

Konstrukce kódu - příklad pokr. P06-22.jpg

Konstrukce kódu - příklad dok. P06-23.jpg