Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednáška 7 - Bezpečnostní kódy - základní pojmy

   

Modelové důsledky šumu P07-01.jpg

Příklad - redundance češtiny P07-02.jpg

Objevování chyb P07-03.jpg

t-násobná chyba P07-04.jpg

Příklad - kód "2 z 5" P07-05.jpg

Hammingova vzdálenost P07-06.jpg

Příklad - navlékání kódu na n-měrnou krychli P07-07.jpg

Objevování chyb - příklady P07-08.jpg

Objevování chyb - příklady - pokr. P07-09.jpg

Opravování chyb P07-10.jpg

Rozložení p-sti t-násobných chyb - ilustrace P07-11.jpg

Opravování t-násobných chyb P07-12.jpg

Opravování t-násobných chyb - ilustrace P07-13.jpg

Opravování t-násobných chyb - pokr. P07-14.jpg

Dekódování, rozklad množin všech n-tic P07-15.jpg

Dekódování - příklad P07-16.jpg

Dekódování - příklad - pokr. P07-17.jpg

Informační a kontrolní znaky P07-18.jpg

Informační a kontrolní znaky - pokr. P07-19.jpg

Dekódování x inverzní operace ke kódování P07-20.jpg

Tabulková implementace dekódování P07-21.jpg

Systematické kódování P07-22.jpg

Souvislost zabezpečovacích schopností a počtu kontrolních prvků P07-23.jpg

Informační poměr - kritérium efektivity P07-24.jpg