Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednáška 8 - Lineární kódy

   

Motivační příklad z geometrie P08-01.jpg

Motivační příklad z geometrie - pokr. P08-02.jpg

Zobecnění - lineární prostor P08-03.jpg

Bzpečnostní kód jako lineárníprostor P08-04.jpg

Definice tělesa P08-05.jpg

Definice lineárního prostoru P08-06.jpg

Těleso {0,1} P08-07.jpg

Příklady binárních kódů P08-08.jpg

Příklady binárních kódů - pokr. P08-09.jpg

Lineární kód jako řešení soustavy rovnic P08-10.jpg

Báze lineárního (n,k) kódu P08-11.jpg

Kódování informačních znaků v lineárním kódu P08-12.jpg

Kontrolní matice, generující matice P08-13.jpg

Lineární kódy s více než dvouprvkovými abecedami P08-14.jpg

Zavedení operací + a . nad konečnou množinou P08-15.jpg

Těleso Zp (pro prvočíslo p) P08-16.jpg

Lineární kód, dimenze, počet kódových slov P08-17.jpg

Vlastnosti generující matice P08-18.jpg

Obvyklé značení, rozměry vektorů a matic P08-19.jpg

Příklad ternárního kódu P08-20.jpg

Ekvivalentní kódy, systematické kódy P08-21.jpg

Generující matice ekvivalentního systematického kódu P08-22.jpg