Formáty textových souborů s příponou TI
pro datovou reprezentaci objektů

 

 

Deterministický konečný automat  (rozpoznávací)

 

      DKAR  //  Typ souboru

6        //  Počet prvků množiny stavů,  stavy  jsou pak implicitně A,B,C,D,E,F

7        //  Počet prvků množiny vstupů,  vstupy jsou pak implicitně  a, b, c, d, e, f, g

// Přechodová tabulka bude mít 6 řádků, v každém bude 7 stavů oddělených mezerami

A C A A B C F

A C D A A B E

A A B C D A E

A C D A A B D

C D A A B B D

A D A B E F F

D   // Počáteční stav

3   A C  E    //  Počet koncových stavů a koncové stavy

 

 

Deterministický konečný automat  (klasifikační)

 

 

      DKAK  //  Typ souboru

6        //  Počet prvků množiny stavů,  stavy  jsou pak implicitně A,B,C,D,E,F

7    //  Počet prvků množiny vstupů, vstupy jsou pak implicitně  a, b, c, d, e, f, g

// Přechodová tabulka bude mít 6 řádků, v každém bude 7 stavů oddělených mezerami

A C A A B C F

A C D A A B E

A A B C D A E

A C D A A B D

C D A A B B D

A D A B E F F

D   // Počáteční stav

3    // Počet bloků rozkladu

3  A C  E    // Počet stavů v prvním bloku rozkladu a stavy v prvním bloku rozkladu

1  D   // Počet stavů v prvním bloku rozkladu a stavy v prvním bloku rozkladu

2  B F    // Počet stavů v prvním bloku rozkladu a stavy v prvním bloku rozkladu

 

 


Deterministický konečný automat  (s výstupní funcí Mealyho)

 

 

      DKAME  //  Typ souboru

6  //  Počet prvků množiny stavů, stavy  jsou pak implicitně  A,B,C,D,E,F

7  //  Počet prvků množiny vstupů, vstupy jsou pak implicitně  a, b, c, d, e, f, g

// Přechodová tabulka bude mít 6 řádků, v každém bude 7 stavů oddělených mezerami

A C A A B C F

A C D A A B E

A A B C D A E

A C D A A B D

C D A A B B D

A D A B E F F

D   // Počáteční stav

6  //  Počet prvků množiny výstupů, výstupy jsou pak implicitně  1,2,3,4,5,6

// Výstupní funkce má 6 řádků, v každém bude 7 stavů oddělených mezerami

1 5 6 3 4 2 3

5 6 3 2 4 1 6

4 3 2 6 1 5 4

5 4 2 6 3 1 1

5 2 2 3 6 4 2

5 6 2 2 2 4 3

 

 

Deterministický konečný automat  (s výstupní funkcí Moorův)

 

 

      DKAMO  //  Typ souboru

6  //  Počet prvků množiny stavů, stavy  jsou pak implicitně  A,B,C,D,E,F

7  //  Počet prvků množiny vstupů, vstupy jsou pak implicitně  a, b, c, d, e, f, g

// Přechodová tabulka bude mít 6 řádků, v každém bude 7 stavů oddělených mezerami

A C A A B C F

A C D A A B E

A A B C D A E

A C D A A B D

C D A A B B D

A D A B E F F

D   // Počáteční stav

6  //  Počet prvků množiny výstupů, výstupy jsou pak implicitně  1,2,3,4,5,6

// Výstupní funkce má jeden řádek, v něm 7 výstupních symbolů oddělených mezerami. Výstupy postupně přísluší stavům A, B, C, D, E, F

4 3 2 6 1 5 4

 


Nedeterministický konečný automat  (rozpoznávací)

 

      NKAR  //  Typ souboru

6        //  Počet prvků množiny stavů, stavy  jsou pak implicitně  A,B,C,D,E,F

7        //  Počet prvků množiny vstupů, výstupy jsou pak implicitně  a, b, c, d, e, f, g

// Přechodová tabulka bude mít 6 řádků, v každém bude 7 nebo 8 řetězců stavů oddělených mezerami; znaky v jednotlivých řetězcích představují hodnotu přechodové funkce; případný osmý řetězec představuje hodnotu přechodové funkce pro prázdný řetězec, který budeme kódovat jako  $

ABC CA A A B C F

A C D A A B E

A A B C D A E

A C D A A B D

C D A A B B D

A D A BCD E F EF

2  D  A  // Počet počáteční stavů, počáteční stavy

3  A C  E    //  Počet koncových stavů a koncové stavy

 

 

Gramatika obecná

 

      G  //  Typ souboru

2        //  Počet prvků množiny neterminálních symbolů,  neterminály jsou pak implicitně
//  A,B

2        //  Počet prvků množiny terminálních symbolů, výstupy jsou pak implicitně  a, b
//  prázdný řetězec budeme kódovat jako $

A   // Počáteční symbol

// Přepisovací pravidla

aaA -> aaB |  bdB |  $

aBa -> aaA |  bdB |  $

 

 

Gramatika typu 3 pravá

 

G3P  //  Typ souboru

3        //  Počet prvků množiny neterminálních symbolů,  neterminály jsou pak implicitně
//  A,B, C

3        //  Počet prvků množiny terminálních symbolů, výstupy jsou pak implicitně  a, b, c
//  prázdný řetězec budeme kódovat jako $

A   // Počáteční symbol

// Přepisovací pravidla

A -> aaB |  bdB |  $

B -> aaA |  bdB

C -> ccc |  $

 

 

 

Gramatika typu 3 pravá v regulárním tvaru

 

G3PR  //  Typ souboru

2  //  Počet prvků množiny neterminálních symbolů,  neterminály jsou pak implicitně
//  A,B

3  //  Počet prvků množiny terminálních symbolů, terminály jsou pak implicitně  a, b, c
//  prázdný řetězec budeme kódovat jako $

A   // Počáteční symbol

// Přepisovací pravidla

A -> aB |  dB |  $

B -> aA |  cB |  $