Rozvrhové akce KIV/TI v akademickém roce 2007/2008

Předmět

Míst.

Sem.

Typ

Týd.

Den

Od

Do

Plán

Obs.

Vyučující

KIV/TI

EP-110

ZS

K

Po

15:45

18:20

160

99

Ing. Vais, Ph.D.

KIV/TI

EU-108

ZS

Cv

K

Út

07:30

09:10

35

34

Ing. Vais, Ph.D.

KIV/TI

EU-103

ZS

Cv

K

Út

09:20

11:00

25

25

Ing. Vais, Ph.D.

KIV/TI

EU-103

ZS

Cv

K

Út

11:10

12:50

25

17

Ing. Habernal

KIV/TI

EU-109

ZS

Cv

K

St

14:50

16:30

25

23

Ing. Habernal

 

 

 

 

Podmínky pro získání zápočtu

Vyřešení samostatné úlohy na počítači, písemný referát.

 

Průběh zkoušky

V písemné části jsou zadány 2 úlohy z různých okruhů probírané látky (celkem v nich lze dosáhnout 40 bodů) a 20 otázek z teorie (zde lze celkem dosáhnout 60 bodů). Na řešení je 100 minut čistého času.

Testy bodou opraveny do tří dnů.

Klasifikace:

90 – 100 bodů       výborně

70 – 89  bodů        velmi dobře

51 -  69 bodů         dobře

 

Literatura doplňující záznamy přednášek

 Chytil : Gramatiky a automaty, SNTL 1983

Adámek : Kódování, SNTL 1989

Adámek: Stochastické procesy z teorie informace, ČVUT 1992