Rozvrhové akce KIV/TI pro prezenční studium v akademickém roce 2017/2018

Předmět

Míst.

Sem.

Typ

Týd.

Den

Od

Do

Vyučující

KIV/TI

UP-104

ZS

K

Po

13:55

16:30

Ing. Václav Vais, Ph.D.

KIV/TI

UU-211

ZS

Cv

K

St

09:20

11:00

Ing. Václav Vais, Ph.D.

KIV/TI

UU-211

ZS

Cv

K

St

11:10

12:50

Ing. Petr Lobaz

KIV/TI

UU-206

ZS

Cv

K

Čt

07:30

09:10

Ing. Jiří Skála, Ph.D.

KIV/TI

UU-206

ZS

Cv

K

Čt

09:20

11:00

Ing. Jiří Skála, Ph.D.

 

 

 

 

 

Podmínky pro získání zápočtu

Pro získání zápočtu je nutno splnit obě níže uvedené podmínky:

1. Nadpoloviční počet bodů v kontrolním testu z dosud probrané látky, který proběhne v 7. týdnu semestru (tj. 1. - 2. 11. 2017). Případný náhradní test pro ty, kteří se ze zdůvodněných příčin testu nemohli zúčastnit, proběhne v 10. týdnu semestru. Opravný test pro ty, kteří nezískali potřebný počet bodů, bude v posledním úplném týdnu semestru (tj. 13.- 14. 12. 2017) Z LÁTKY CELÉHO SEMESTRU.

2. Splnění podmínek individuálního projektu. Projekty budou zadány na cvičení ve 4. týdnu semestru (tj. 11.- 12. 10. 2017).

Mezním termínem pro získání zápočtu a zkoušky je 31. 8. 2018. 

 

Průběh zkoušky

U písemné zkoušky jsou zadány dvě výpočetní úlohy z různých okruhů probírané látky (celkem v nich lze dosáhnout 40 bodů) a 20 otázek z teorie (zde lze celkem dosáhnout 60 bodů). Na řešení je 100 minut čistého času. Testy budou opraveny do tří pracovních dnů.

Klasifikace:

90 – 100 bodů       výborně

70 – 89  bodů        velmi dobře

51 - 69 bodů         dobře

 

Literatura doplňující záznamy přednášek

 

Vais: Teoretická informatika 1. část - Konečné automaty a regulární jazyky, elektronický materiál, 2017

Papík, Pergl, Vaníček, Vaníček: Teoretické základy informatiky, ALFA Publishing, 2007

Chytil : Gramatiky a automaty, SNTL 1983

Adámek : Kódování, SNTL 1989

Adámek: Stochastické procesy z teorie informace, ČVUT 1992

Výběr příkladů ze cvičení

http://www.kiv.zcu.cz/~lobaz/ti/index.html