KEE/EE1 - LS 2017, Středa 09:20-11:00, SUDÝ (zvolen sociální systém)

Limit kolektivní absence pro semestrální práci: 90 %
Aktuální kolektivní absence: 95,8% (22.3.2017 - 2 studenti vyřazeni)
Semestrální práce: NE

Historie:

8.3.2017: 87,5% (0 studentů vyřazeno)
22.2.2017: 87,5% (0 studentů vyřazeno)

KEE/EE1 - LS 2017, Středa 13:00-14:40, SUDÝ (zvolen systém orientovaný na jedince)

Docházka nutná pro absolvování bez semestrální práce: 100 %
Aktuální počet semestrálních prací: 2 (8.3.2017)

Historie:

22.2.2017 - 2 semestrální práce


*předem omluvená absence se do statistiky započítává jako 0,75 (po nahrazení opět 0)
**studenti se třemi a více absencemi již vyřazeni