KEE/EE1 - LS 2018, Pondělí 11:10-12:50, SUDÝ (sociální systém)

Limit kolektivní absence pro semestrální práci: 85%
Aktuální kolektivní absence: 85,7% (5.3.2018 - 1 student vyřazen)
Semestrální práce: NE

Historie:

19.2.2018: 84,0% (0 studentů vyřazeno)

KEE/EE1 - LS 2018, Úterý 13:00-14:40, SUDÝ (sociální systém)

Limit kolektivní absence pro semestrální práci: 85%
Aktuální kolektivní absence: 100% (6.3.2018 - 0 studentů vyřazeno)
Semestrální práce: NE

Historie:

20.2.2018: 100,0% (0 studentů vyřazeno)


*předem omluvená absence se do statistiky započítává jako 0,75 (po nahrazení opět 0)
**studenti se třemi a více absencemi již vyřazeni