WWW stránka předmětu


Poslední změna
26.11.2000, © AtaSoft
ANF Reálný čas a datum:

 

Ing. Petr Weissar

 

V roce 1999-2000 neotevřeno pro malý zájem studentů !!

Jméno souboru Formát Popis

Seznam souborů by měl být synchronní s "novelským serverem" FENIX, adresář Z:\VYUKA\ANF.

Adresa Popis