Jednotky v informačních technologiích

Úvod   Obecně je informačními technologiemi míněno jakékoli zařízení nebo přístroj, schopný zpracovávat informace. V oboru zvaném informační technologie, který se zabývá způsobem, jakým fungují počítače, konkrétně jejich hardware, se používají jako základní jednotky bit, což je vůbec nejmenší jednotka, schopná rozlišit informaci a byte, obvykle skupina osmi bitů, která je už schopna reprezentovat znak.

Bit a Byte

Wikipedia

Google

XHTML 1.0 Strict

CSS

Autor: Jakub Wichs (F09B0187K), obor: Humanistika, II. ročník.

Doba načtení úvodní stránky při rychlosti  64 kb/s = 1.1475 s
  1 kb/s = 73.44 s