Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
D.Eng. h. c., IEEE Senior Member, FEng.

Menu


Úvodní stránka

Životopis

Curriculum Vitae
(in English)


Publikace


Životopis


Jméno:
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
D.Eng. h. c., IEEE Senior Member, FEng.
Osobní data: Narozen: 15. května 1941 v Plzni Adresa: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8 Plzeň 306 14 Tel.: +420 377 631 005 Fax: +420 377 631 002 Mob.: +420 602 141 661 E-mail: zdenekv@rek.zcu.cz Vzdělání: 1992 Executive Program Business Administration - Senior Management Program, Columbia University New York 1991 Art of Management - Holandsko 1990 jmenování profesorem 1988 DrSc., doktor věd - ČVUT Praha - Fakulta elektrotechnická 1984 vědecký stupeň I. - ČSAV Praha 1981 pedagogicko-psychologické PSG studium pro techniky - Praha 1978 vědecký stupeň II. - ČSAV Praha 1976 CSc., kandidát věd 1964 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická, Ing. (s vyznamenáním) 1959 Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Čestná zahraniční vědecká uznání: 2005 Senior Member of the Institue of Electrical and Electronics Engineers (USA) 2001 D.Eng.h.c. (Doctor of Engineering honoris causa), Brunel University London Profesní praxe: 2005 - dosud Odborný ředitel 2000 - 2005 Vedoucí odboru výzkumného centra, Západočeská univerzita v Plzni 1993 - 2002 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, vedoucí Katedry inovací a projektů 1992 - 1993 Západočeská univerzita v Plzni, vedoucí Ústavu managementu 1991 - 1993 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, externí pedagog 1969 - 1991 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická, externí pedagog 1990 - 1992 Škoda Plzeň, a. s., předseda Představenstva, 37 000 zaměstnanců 1992 Škoda Plzeň, ředitel Ústředního výzkumného ústavu 1990 Škoda Plzeň, předseda Dozorčí rady 1990 Škoda Plzeň, předseda Rady pracujících 1989 - 1991 Škoda Plzeň, vedoucí výzkumu elektrotechniky 1976 - 1989 Škoda Plzeň, vedoucí výzkumný pracovník 1964 - 1976 Škoda Plzeň, konstruktér elektrických přístrojů pro vysoké napětí a elektrickou trakci Akademické funkce: 2004 - 2005 prorektor 1998 - 2004 rektor ZČU 1997 - 1998 předseda Akademického senátu ZČU Další profesní aktivity: 2003 - dosud Plzeňská energetika, Představenstvo 2003 - dosud Inženýrská Akademie České republiky - člen představenstva 1996 - 2003 předseda elektrotechnické sekce 1996 Inženýrská Akademie České republiky - zakládající člen - FEng. 2002 - dosud Vědecká rada Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze 2002 - dosud Nadační rada Pangea 2002 Rada technologického parku 2001 - dosud Memeber of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA) (Power Engineering, Engineering Management, Technology and Society) 2001 - dosud Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze 2001 - dosud Koordinační rada orientovaného výzkumu a vývoje ČR 2000 - dosud Vědecká rada Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni 2000 - dosud Vědecká rada Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni 2000 Předsednictvo České konference rektorů 1998 - dosud Rada pro výzkum a vývoj ČR 1990 - dosud CIGRE (Paříž) - zastupování České republiky - studijní komise SC - 13 (Spínací přístroje) a pracovní skupina WG 13 - 01 (Praktické aplikace fyziky oblouku) 1990 - 2001 Rada Centra teoretických studií při Univerzitě Karlově v Praze 1995 - 1999 Správní rada Nadace 700 let založení Plzně 1992 - 1998 Komise Grantové agentury ČR (místopředseda pro technické vědy, předseda elektrotechnické sekce) 1991 - 1995 Západočeská energetika, Dozorčí rada 1992 - 1994 FEROX Děčín, Dozorčí rada Odborná činnost: VĚDECKÁ ZAMĚŘENÍ Hlavním oborem je teorie a stavba elektrických přístrojů pro rozvodny vysokého napě-tí i dopravní techniku – elektrické lokomotivy a trolejbusy, i vývoj lékařských přístrojů. Vědecká práce je zaměřena na sdružené úlohy interakce: elektrických polí, transso-nického proudění plynu, termického plazmatu a mechaniky těles. Zpracoval řadu studií výzkumu a vývoje i strategického managementu technologických inovací a (vedení kursu v USA). PRAKTICKÉ INŽENÝRSKÉ APLIKACE - Elektroenergetika – výzkum a vývoj „Vypínače nové generace s plynem fluoridem sírovým pro řadu napětí od 100 kV do 420 kV a vypínané proudy do 50 kA (jsou určeny i pro ochranu elektrických sítí i jaderných elektráren“ a odpojovače pro rozvodny VN - Spínače pro lokomotivy a trolejbusy střídavé i stejnosměrné - Lékařské přístroje pro léčení elefantiázy a prevence trombózy i pro magnetickou ortopedickou terapii - Generátor termického plazmatu (spolupráce s AV ČR - Ústav fyziky plazmatu), povrchové vrstvy a likvidace škodlivých látek) - Ekonomické přínosy z realizovaných projektů byly vyčísleny na více než 25 mil. Kč. - Řešitel 6 projektů Grantové agentury ČR a 2 projektů MŠMT (celkem o objemu více než 5 mil. Kč). KONCEPČNÍ PRÁCE - Podklady pro zasedání Rady pro výzkum vývoj (koncepční programy, připomínky) - Projekt financování a organizace doktorských studijních programů, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (2002) - Projekt Výzkumná centra, Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj (2002) - Strategie řízení výzkumu a vývoje pro Radu vlády ČR pro výzkum a vývoj - Cílený výzkum a vývoj (1999) - Strategické studie technologických inovací s aplikací - pro sedm studií pro špičkové podniky v USA, např. GE Medical systems, Shaparel Steel, Biotechnology, Apple aj. - (letní škola Milwaukee – šest týdnů 1997) - Strategie řízení výzkumu a vývoje pro Grantovou agenturu ČR (1996) - Studie dopravních systémů (integrace v ČR, městská doprava) - Odborné expertizy pro Škoda Plzeň (výzkum a elektrotechnika), ČEZ Praha, ZČE Pl-zeň, ELIS Plzeň, IVEP Brno a mnohé zahraniční, např. Siemens, ABB, EDF aj. - Strategie řízení výzkumu a vývoje studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (1994) - Studie restrukturalizace podniku Škoda Plzeň 1900 PEDAGOGIKA - 6 absolventů doktorského studia (od r. 2000) - 25 let výuka předmětu z oboru Elektrické přístroje a vedení více než 25 diplomantů - zavedení tří nových předmětů na univerzitě (Projektový management, Integrovaný management inovací, Strategický management) a v zahraničí - Strategic Management In Technological Innovation. The course is intended for students in the MSEM (Master of Science in Engineering Management); MBA (Master of Science in Business Administration); ME (Master in Engineering); MS (Master in Ap-plied Sciences); MAE (Master of Arts in Applied Economics); MSHR (Master of Science in Human Resources). 1996, Milwaukee. - komise pro udělování vědeckých hodností, Csc. PhD.FEL (2000 – dosud) - celostátní komise pro udělování vědeckých hodností DrSc. (2000 - 2002) - oponent více než 20 doktorských prací - vedení 8 doktorandů - školitel specialista doktoranda (Univerzita Erlangen - Norimberk školitel specialista 1993) PŮSOBENÍ NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH - Visiting profesor na zahraničních univerzitách (přednášky - zaměření na vědu a technologie a také na strategii výzkumu a vývoje a inovační aktivity): - Columbia University New York (6 týdnů 1992) - Marquette University, 2 měsíce (1997) - USA - Portland State University, 2 měsíce (1994) - Univerzita Erlangen – Norimberk, 2 měsíce (1993) - pozván na více než 20 hlavních přednášek ve 13 zemích (Evropa - 9 zemí, USA, Kanada, Japonsko, Brazílie). OBDRŽENÁ UZNÁNÍ A VYZNAMENÁNÍ - 7 ocenění doktorandů - Ceny Fórum průmyslu a technických škol (ceny za práce, stipendia) (1999 – dosud) - Medaile TU VŠB Ostrava (2002) - Cena za výzkum - Teoretický model spínacího procesu vypínače velmi vysokého napětí a jeho aplikace“, prestižní cena od firmy Siemens a Fóra vysokých škol a průmyslu – vedoucí kolektivu (1999) - „Čestné uznání za rozvoj tělovýchovy“ (1987) - „Vynálezce ČR“ (1987) - „Čestné uznání za vynález“ na výstavě INVEX (1984 a 1986) - „Čestné uznání Ústřední rady ČSVTS za technický pokrok“ (1986) - Medaile „Za vynikající vynález“ na výstavě ZENIT (1983) - Vynálezce Škoda Plzeň, 1971 - Vynikající student (1964) DALŠÍ INFORMACE Jazykové znalosti: angličtina, němčina, ruština Zájmy: literatura (psaní esejů), malování, sport – třetí výkonnostní třída plavání, druhá výkonnostní třída košíková (národní liga), trenér lyžování třetí třída.

Krédo:
"Moudrost je v udržování míry tolerantnosti k jiným názorům, v osobní statečnosti zachovat čestnost a slušnost i ve schopnosti radovat se z úspěchů jiných."