Ing. Zdeněk Hudec, CSc.

Tato stránka je určena jako podpora pro výuku odborných předmětů na Katedře konstruování strojů, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni.

Podklady KKS/ZSVS:
                                      Uložení vřetene soustruhu
                                                Funkční struktura
                                                Řešený příklad 1 - Stanovení parametrů převodovky
                                                Řešený příklad 2 - Hlavní pohon soustruhů - varianta A
                                                Řešený příklad 3 - Hlavní pohon soustruhů - varianta B
                                                Řešený příklad 4 - Návrh hlavního pohonu soustruhu SR2
                                                Řešený příklad 5 - Rekonstrukce jednostupňové převodovky
                                               
                                               
                                                Funkční strutura
                                                Řešený příklad 1 - Posuvový mechanismus otočného stolu s kuličkovým šroubem
                                                Řešený příklad 2 - Posuvový mechanizmus otočného stolu s pastorkem a hřebenem
                                                Řešený příklad 3 - Posuvový mechanizmus stojanu vyvrtávačky po loži se systémem mechanicky předepnutých pastorků
                                                Řěšený příklad 4 - Návrh kuličkového šroubu s předepnutou maticí jako finální člen

                                             

                                                Další studijní materiály
Kontakt:
UK 120
Tel.: 37 763 8255
E-mail: zhudec@kks.zcu.cz

 

Poslední aktualizace 14.12. 2006