Hlavní pohon soustruhu - var. B - stanovení výstupních parametrů - úprava kin. schématu

Dáno:

Motor z katalogu:

 

Siemens1PH7-167-:

37 kW

1500 min-1

6500 min-1

4,33

Počty zubů kol převodovky

 

 

 

 

 

 

 

Účinnost záběru zubů

h = 0,98

Počet stupňů převodovky

2

Omezný moment na vřetenu (požadavek)

1000 Nm

Maximální otáčky vřetene (požadavek)

nsMp =4300 min-1

Obr.  6 - Hlavní pohon - var. B(řazení kol) - kin. schéma

 

                            Hlavní pohon - var. B(řazení kol) - kin. schéma

Stanovit:

Ø        převodový poměr v jednotlivých stupních: i1, i2

Ø        maximální otáčky na vřetenu 2. stupně: nsM2

Ø        jmenovité otáčky na vřetenu 1. stupně: nse1

Ø        maximální moment na vřetenu 1. stupně: Me1

Ø        porovnání Me1 s  a nsM2 s nsMp

Ø         případná úprava převodů v kin. schématu

 

Identifikace motoru a vřetene na kinematickém schématu

Určení vstupního (i12)  a finálního (irs) převodu

1,15

1,822

 

Určení převodů mezi vstupním a finálním převodem

·                    2. stupeň: přesuvné dvojkolí vpravo: (6) zabírá s (5) tj.:

 

·                    1. stupeň: přesuvné dvojkolí vlevo: (4) zabírá s (3)  tj.:

2,652

Převodový poměr v jednotlivých stupních:

Z pro i = 1, 2:

5,558

1,572

Maximální otáčky na vřetenu ve 2. stupni:

Z se stanoví:

pro :

1170 min-1

·                    max. otáčky 2. stupně:

4136 min-1

nsMp =4300 min-1

Z porovnání max. otáček 2. stupně  s vyplývá:

 

Jestliže je , tj. pohon nedosáhne požadovaných max. otáček, pak se musí zmenšit původní převod 2. stupně (i2) na (i2p) tímto postupem:

Vztah se upraví na tvar pro požadované otáčky substitucí:

,  tj.:

Z toho plyne:

Dosazením za a

Ze tohoto vztahu je zřejmé, že se upravuje pouze vstupní převod i12:

Z tohoto vztahu vyplývá nová hodnota vstupního převodu a tím i nové hodnoty celkových převodů 2. a 1. stupně:

1,1

Při změně převodu předpokládáme pouze změnu počtu zubů (osová vzdálenost, modul a úhel sklonu ozubení jsou zachovány) - pak platí:

20

 

22

 

Ze stanovených počtů zubů se určí převody:

Z

1,1

Z , a substituce :

5,316

1,5

Maximální otáčky na vřetenu ve 2. stupni jsou pak:

Z se stanoví:

pro :

4324 min-1

nsMp =4300 min-1

Z porovnání max. otáček 2. stupně  s  vyplývá:

 

tj. pohon přesahuje požadované max. otáčky - této podmínce převodovka vyhovuje.

Jmenovité otáčky na vřetenu v 1. stupni:

pro :

282,1 min-1

 

Účinnost převodu v jednotlivých stupních dle Obr.  6:

0,94

0,94

Maximální moment na vřetenu v 1. stupni:

 po dosazení  se stanoví jmenovitý moment motoru :

 

se pak stanoví max. moment 1. stupně:

1182 Nm

 

ML = 1000 Nm

 

Z porovnání vyplývá, že  tj. pohon vyvodí požadovaný omezný moment.

Pokles výkonu mezi 1. a 2. stupněm se odvodí ze vztahu:

Hodnota  tj. k poklesu výkonu mezi stupni nedochází - je to tzv. překrytí

 

             Otáčkový diagram – dvoustupňová převodovka