Návrh hlavního pohonu soustruhu SR2

Požadavky:

nMp = 400 min-1...maximální otáčky na vřeteni p-tého stupně

P1 = 100 kW, P2 = 100 kW...řady výkonů

ML = 80 kNm...požadovaný omezný moment

η = 0,98...účinnost záběru ozubených kol

Požadavky na motor:

PMp = 100 kW...výkon motoru

nM = 4500 min-1…max. otáčky motoru

ne = 1500 min-1…jmenovité otáčky motoru

            Ne1 = nL

aM = 1,26… přípustný pokles výkonu mezi otáčkami (normalizovaný)

 

Návrh:

Regulační rozsah:

           

Otáčky vřetene při omezném momentu:

 

Teoretický počet stupňů na převodovce:

…počet stupňů na převodovce p = 3

 

Mezistupňový pokles výkonu:

...je menší než přípustný → vyhovuje

                    Charakteristika motoru a výstupu na vřeteni - závislost výkonu a momentu na otáčkách

 

Parametry převodovky:

Ozubená kola:  Z1 = 36           Z2 = 61            Z3 = 28            Z4 = 73           

Z5 = 40           Z6 = 75            Z7 = 23            Z8 = 47

Z9 = 26           Z10 = 167         Z11 = 28

 

 

 

 

   

    Zobrazení převodových cest:

                                               

 

                                          Kinematické schéma pohonu

Výpočet převodů:

Finální a vstupní převod:

;

Převod z hřídele 2 na hřídel r při 3. stupni:

            …souhmotí je spojeno mezihřídelovou spojkou

Převod 3. stupně:

           

;

Převod z hřídele 2 na hřídel r při 2. stupni:

Převod 2. stupně:

;

Převod z hřídele 2 na hřídel r při 1. stupni:

Převod 1. stupně:

 

Maximální otáčky 3. stupně na vřetenu:

Maximální otáčky 2. stupně na vřetenu:

Maximální otáčky 1. stupně na vřetenu:

Jmenovité otáčky 3. stupně na vřetenu:

Jmenovité otáčky 2. stupně na vřetenu:

Jmenovité otáčky 1. stupně na vřetenu:

 

Jmenovitý moment 1. stupně:

             ≥ omezný moment ML = 80 kNm

Mezistupňový pokles výkonu:

            ≤ a → vyhovuje

≥ a → je možné ještě tolerovat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Diagram otáček