Hlavní pohon  s 1 stupněm - stanovení výstupních parametrů - úprava kin. schématu

Dáno:

Motor z katalogu:

 

Siemens1PH7-133:

20 kW

2000 min-1

8000 min-1

4

Počty zubů kol převodovky

 

 

40

 

61

Účinnost záběru zubů

h = 0,98

Počet stupňů převodovky

1

Omezný moment na vřetenu (požadavek)

170 Nm

Maximální otáčky vřetene (požadavek)

nsMp =4000 min-1

Obr.  8 - Hlavní pohon - jednostupňový - kin. schéma

 

                        Hlavní pohon - jednostupňový - kin. schéma

Stanovit:

Ø        převodový poměr v jednotlivých stupních: i1, i2

Ø        maximální otáčky na vřetenu 2. stupně: nsM2

Ø        jmenovité otáčky na vřetenu 1. stupně: nse1

Ø        maximální moment na vřetenu 1. stupně: Me1

Ø        porovnání Me1 s  a nsM2 s nsMp

Ø         případná úprava převodů v kin. schématu

 

Identifikace motoru a vřetene na kinematickém schématu

Určení vstupního (i12)  a finálního (irs)   převodu: 

1,15

1,525

 

 

Převodový poměr v jednotlivých stupních:

Z pro i = 1:

 

1,75

Maximální otáčky na vřetenu:

Z se stanoví:

pro :

4562 min-1

nsMp =4000 min-1

Z porovnání max. otáček   s  vyplývá:

 

tj. pohon přesahuje požadované max. otáčky - této podmínce převodovka vyhovuje.

Dále je nutné ověřit, zda pohon dosahuje požadovaného omezného momentu.

Jmenovité otáčky na vřetenu:

pro :

1140 min-1

 

Účinnost převodu v jednotlivých stupních dle Obr.  6:

 

0,96

Maximální moment na vřetenu:

po dosazení  se stanoví jmenovitý moment motoru :

 

se pak stanoví max. moment 1. stupně:

160 Nm

ML = 170 Nm

 

Z porovnání vyplývá, že  tj. pohon nevyvodí požadovaný omezný moment.

V tomto případě se musí zvětšit původní převod (i1) na (i1p) tímto postupem:

se vytvoří výraz pro (i1p) pomocí substitucí:

Me1 = ML, i1 = i1p  tj.:

Z těchto vztahů se pak stanoví:

 

Dosazením za

a  je pak:

 

1,26

Při změně převodu předpokládáme pouze změnu počtu zubů (osová vzdálenost, modul a úhel sklonu ozubení jsou zachovány) - pak platí:

19

 

24

 

Ze stanovených počtů zubů se určí převody:

Z

1,263

Z , a substituce :

1,926

 

Maximální otáčky na vřetenu:

  se stanoví:

pro :

4153 min-1

4000 min-1

Z porovnání max. otáček   s  vyplývá:

 

tj. pohon přesahuje požadované max. otáčky - této podmínce převodovka vyhovuje.

 

        Otáčkový diagram – jednostupňová převodovka (kinematické schéma)