Řešený příklad 1 - Posuvový mechanizmus otočného stolu s kuličkovým šroubem

 

 

                    Kuličkový šroub s pevnou maticí  - oboustranně vetknutý

 

Dáno:

Max. síla na výstupní části mechanizmu

Fs = 15 kN

Max. rychlost výstupní části mechanizmu

vs = 18 m/min

Max. otáčky motoru

n1 = 2000 min-1

Stoupání kuličkového šroubu

h = 20 mm

Účinnost kuličkového šroubu

hrs = 0,96

Stanovit:

Ø        max. moment a výkon motoru M1

Ø        vstupní převod i1r

 

……………………...úhlová rychlost:

…………………………….celkový převod:

…………………….finální převod:

……………………………..vstupní převod:

………………..moment na vstupu finálního členu mechanizmu:

 

Návrh převodu - páru ozubených kol doplněním vztahu

Volba:

 

Skutečný vstupní převod

 

 

Účinnost vstupního převodu -volba:

h1r = 0,98

 

 ........................................ celkový převod

 

Celková účinnost

  

h1s = 0,941

 

 

 

Volba motoru z katalogu:

   

 

Stanovit:

Ø        skutečnou sílu a rychlost na výstupním členu

 

 

vs = 18,1 m/min

Fs = 16,8 kN