Řešený příklad 3 - Posuvový mechanizmus stojanu vyvrtávačky po loži se systémem mechanicky předepnutých pastorků

                        Hřeben se dvěma pastorky mechanicky předepnutými

 

Dáno:

Max. otáčky motoru

n1 = 1500 min-1

Moment motoru

Pastorek finálního převodu:

 

Ø        počet zubů

z9 = 21

Ø        modul

m=5 mm

Ø        úhel sklonu

b =10º

Účinnost záběru kol

h = 0,98

Počty zubů kol převodovky

 

 

 

 

 

 

 

Stanovit:

Ø        max. sílu na výstupní části mechanizmu

Ø        max. rychlost výstupní části mechanizmu

 

40,73

………………………. obvod pastorku:

h = 335 mm

18,75 m-1

 

763,69 m-1

 

 

65296 N