Popis: vesely_home_smallest

Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.

 

vědecký pracovník

 

Termomechanika technologických procesů

Nové technologie - Výzkumné centrum

 

Katedra fyziky

Fakulta aplikovaných věd

 

Západočeská univerzita v Plzni

 

 

 

 

 

 

 

Výuka

 

akademický  rok  2011 / 2012

 

 

akademický  rok  2010 / 2011

 

 

akademický  rok  2009 / 2010

 

 

akademický  rok  2008 / 2009

 

 

akademický  rok  2007 / 2008

 

 

akademický  rok  2006 / 2007  a  předchozí

 

 

 

Výzkum

viz  informace  na  ttp.zcu.cz

 

 

 

Osobní

informace  o   osobě

 

 

Odkazy

zajímavé  a/nebo  často  využívané  odkazy

 

 

Kontakt

pracoviště  ntc – ttp ,  fav – kfy