Popis: vesely_home_smallest

Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.

 

vědecko-výzkumný pracovník

 

Západočeská univerzita v Plzni

Termomechanika technologických procesů

Nové technologie - Výzkumné centrum

 

Katedra fyziky

Fakulta aplikovaných věd

 

 

 

 

 

 

 

Výuka  akademický  rok  2006 / 2007  a  předchozí  roky

 

 

Zimní semestr 2006 a předchozí roky

 

 

 

 

 

Měření ve fyzikálních technologiích (KFY / MFT)

 

UF 207, ,

8.25 – 12.50 (2-6)

Vybraná laboratorní cvičení

 

 

 

Letní semestr 2007 a předchozí roky

 

 

 

 

 

Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích

(KFY / MTP)

 

UF 207, ,

8.25 – 12.50 (2-6)

Vybrané přednášky

a vybraná laboratorní cvičení

Fyzikální praktikum 1 (KFY)

 

UF 104, UF 106

Praktická cvičení