Popis: vesely_home_smallest

Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.

 

vědecko-výzkumný pracovník

 

Západočeská univerzita v Plzni

Termomechanika technologických procesů

Nové technologie - Výzkumné centrum

 

Katedra fyziky

Fakulta aplikovaných věd

 

 

 

 

 

 

 

Výuka  akademický  rok  2011 / 2012

 

 

Zimní semestr 2011

 

 

 

 

 

Měření ve fyzikálních technologiích (KFY / MFT)

 

TH 105, St,

7.30 – 11.55 (1-5)

Vybraná laboratorní cvičení

Technická fyzika pro FEL

(KFY / TFYE)

 

EU 308, Čt, sudý,

7.30 – 9.10 (1 -2)

EU 111, Čt, sudý,

11.10 – 12.50 (5 -6)

EU 111, Čt, lichý,

11.10 – 12.50 (5 -6)

Teoretická cvičení

 

 

 

Letní semestr 2012

 

 

 

 

 

Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích

(KFY / MTP)

 

UF 207, ,

8.25 – 12.50 (2-6)

Přednášky

a laboratorní cvičení