Doc. Ing. Josef Basl

je docentem Katedry průmyslového inženýrství a managementu
Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni

E-mail

Výuka předmětů:
Podnikové informační systémy PIS
Přednášky Termíny zkoušek