Data

Data ohledně zaniklých civilizací budeme čerpat ze zdrojů výše uvedeného článku. Dále nám poslouží tabulky a grafy z jiných zdrojů, jako například
ze stránek Českého rozhlasu.

Fotka Mapa
Mapa_1

Ty pak bude tedy třeba zanést do pohyblivé mapy. Na zmapování současného stavu využijeme již vzniklých map, dle odkazů na předešlé straně.
Dále pak použijeme všechna data, která nám budou k dispozici díky geografickým informačním systémům.


Fotka Mapa
Mapa_2

1 2 3