Vizualizace virtuálních 3D modelů zámku Hradiště v Blovicích

1 / 4
Gotická podoba zámku Hradiště v Blovicích
2 / 4
Renesanční podoba zámku Hradiště v Blovicích
3 / 4
Barokní podoba zámku Hradiště v Blovicích
4 / 4
Současná podoba zámku Hradiště v Blovicích

Popis

Katedra geomatiky Západočeské univerzity v Plzni a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích spolu dlouhodobě spolupracují. Během této spolupráce vznikly čtyři virtuální 3D modely podob zámku Hradiště z různých časových období. Tato webová stránka vznikla v rámci bakalářské práce pro účely propojení jednotlivých virtuálních 3D modelů a pro možnost vizualizace časové osy.

Časová osa

Časová osa reprezentuje vývojovou řadu budovy zámku Hradiště v Blovicích. Zobrazuje virtuální 3D modely gotické, barokní, renesanční a současné podoby zámku Hradiště. Mezi jednotlivými podobami zámku Hradiště lze přecházet pomocí časové linky umístěné v dolní části okna.

Gotická tvrz Hradiště v Blovicích je doložena od roku 1545, kdy se poprvé objevuje tvrz Hradiště zapsaná v obnovených deskách zemských. Na konci 16. století proběhla přestavba gotické tvrze na rozsáhlý dvoukřídlý renesanční zámek. Renesanční podoba zámku je datována od roku 1600 do roku 1704. V roce 1704 a 1738 zámek prošel barokními přestavbami. Předpokládá se, že podobu trojkřídlého barokního zámku získala budova již v roce 1704. V letech 1873-1874 procházel zámek přestavbou v pseudogitckém stylu, při které vzniklo čtvrté křídlo zámku.

Virtuální 3D model Počáteční rok Koncový rok
Gotická podoba zámku Hradiště 1545 1600
Renesanční podoba zámku Hradiště 1600 1704
Barokní podoba zámku Hradiště 1704 1874
Současná podoba zámku Hradiště 1874 2020