CITACE PODLE NOVÉ NORMY ČSN ISO 690

Citace podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011 = webové stránky věnované citacím iso690.zcu.cz

Rozdíly od starší verze normy ČSN ISO 690 (prezentace - září 2011)

Citace - parafráze - plagiát (prezentace) Co je dobře? Cvičení.

Studijní opora - Citace (dokument Word)

 

PODPORA VĚDY

UT WOS a EID Scopus (prezentace - duben 2018)

Citace a h-index ve WoS a Scopus (prezentace - leden 2018)

ResearcherID a ORCID (prezentace - leden 2017)

Seminář pro doktorandy FF (prezentace - prosinec 2015)

Boolovské operátory (prezentace)

 

VÝUKA

 

Výuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letacek_maly

letacek_mini