Domovská stránka Luďka Hynčíka


english version

Doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni v roce 1998, titul Ph.D. získal v roce 2002 a habilitoval se v roce 2014. Působí v oblasti impaktní biomechaniky, mechaniky diskrétních systémů, metody konečných prvků a částicových metod. Během studií absolvoval semestr na University of Hull ve Velké Británii a absolvoval stáže v ESI Group. Strukturovaný životopis lze stáhnout zde.

Od začátku své vědecké kariéry se zaměřil na virtuální modely lidského těla využitelné pro analýzu rizika poranění v dopravě. V této oblasti sestavil tým studentů a mladých výzkumných pracovníků a později založil oddělení Modelování a monitorování lidského těla ve výzkumném ústavu Nové technologie - výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni. Řešil mnoho národních a mezinárodních projektů ve spolupráci s veřejnými institucemi i průmyslem. Jako docent na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni je v těsném kontaktu s domácími a zahraničními studenty, kterým předává odborné znalosti v rámci přímé výuky a vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací.

Oddělení Modelování a monitorování lidského těla vedl po dobu 5 let až do doby, kdy byl v roce 2015 jmenován ředitelem vysokoškolského ústavu Nové technologie - výzkumné centrum. Od roku 2019 je prorektorem pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni a hostujícím profesorem Tianjin University of Science and Technology v Číně.

Je v ediční radě časopisů International Journal of Vehicle Safety a Automotive Innovation, poradcem pro vzdělání mezinárodního sdružení automobilových společností FISITA, členem SAE, viceprezidentem České automobilové společnosti, místopředsedou České společnosti pro biomechaniku a členem České společnosti pro mechaniku.

Aktivně působí také ve veřejném životě, kde je předsedou předsedy správní rady Techmania Science Center, a mnoha regionálních, národních a mezinárodních komisí.

Od roku 2021 je působí v Global Advisory Group.

Reference: LinkedIn Mendeley Google Scholar ORCID ResearcherID ResearchGate Publons Web of Science Scopus

Copyright © Luděk Hynčík 2020