Bc. Jan Smitka
alias Panda

Student 2. ročníku navazujícího studia oboru Softwarové inženýrství na Faklutě aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Hlavní studentský správce kolejní sítě kolejí Máchova, Baarova, Klatovská – user support a troubleshooting pro více než 1500 uživatelů.

V roce 2013 dokončeno bakalářské studium oboru Informatika, tématem závěrečné práce byl Sémantický web v EEG/ERP doméně. Studium jsem dokončil s čeveným diplomem (průměr 1,0) a cenou děkana za mimořádné studijní výsledky a kvalitu závěrečné práce.

V roce 2012 jsem spoluzaložil společnost . Ve společnosti se zabývám vývojem informačních systémů.

Kromě toho se společnost dále zabývá internetovým marketingem, především správou PPC kampaní. Společnost má status Google Partner a jsme zapojeni v Google Agency Acceleration Programu.

Naši specialisté se zaměřují také na firemní sítě a infrastrukturu založenou především na technologiích Cisco a MikroTik, a to včetně dodávky potřebného hardware. Nezbytnou součástí je také správa serverů na platformách Linux a Microsoft Windows.

Znalosti a schopnosti

  • Programovací jazyky: PHP, C#, Java, JavaScript (nodejs), C/C++.
  • Znalost Nette Framework (můj profil na fóru – Panda) téměř od jeho prvního veřejného vydání.
  • Verzování s využitím Git.
  • Databáze MySQL, ElasticSearch, message queue RabbitMQ.
  • Webové servery nginx a Apache.
  • Poštovní servery postfix a dovecot.
  • Operační systémy Linux (distribuce CentOS, Debian), MS Windows Server.
  • Znalosti softwarového inženýrství a agilních metodik.
  • Zájem o informační architekturu na webu.