Karel Hruška

osobní stránky

Vítejte!

Jmenuji se Karel Hruška a v současné době jsem zaměstnancem fakulty Elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Mým kmenovým pracovištěm je Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, přičemž jsem zároveň členem Regionálního inovačního centra elektrotechniky. Oběma zařazením pak odpovídají i související úkoly - jako zaměstnanec KEV provádím převážně výuku předmětů souvisejících s elektrickými stroji, jako zaměstnanec RICE se pak věnuji výzkumu v téže oblasti.

Se Západočeskou univerzitou v Plzni jsem spojil svůj osud po vystudování Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Po jeho absolvování jsem nastoupil na Fakultu elektrotechnickou ZČU, kde jsem vystudoval všechny tři stupně prezenčního studia - bakalářské, obor Elektrotechnika a energetika, zakončené bakalářskou prací na téma Elektrické stroje pro trakci, navazující magisterské, obor Průmyslová elektronika a elektromechanika, zakončené diplomovou prací Reaktance vodiče v drážce a doktorské, obor Elektrotechnika, zakončené dizertační prací na téma Problematika kotev nakrátko asynchronních strojů. Po dokončení svých studií na Fakultě elektrotechnické ZČU jsem zde již zůstal jako zaměstnanec Katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky a Regionálního inovačního centra elektrotechniky.

Na těchto webových stránkách pak naleznete konkrétní informace nejen k vyučovaným předmětům, ale i k výzkumu, jehož jsem se zúčastnil ve svém dosavadním působením na ZČU. Studentům je k dispozici sekce Výuka, ve které jsou obsaženy jednak informace o předmětech, které vyučuji, nebo jsem vyučoval, ale i doplňující výukové texty. Pro (budoucí) spolupracovníky je připravena sekce Výzkum, ve které jsou zmíněny detailněji mé pracovní zkušenosti, a pro nadšené uživatele otevřeného software jsou připraveny sekce Open Source a Ke Stažení a poměrně dlouho provozované repozitáře LibreOffice. Pokud Vás cokoliv z mých stránek zaujme, neváhejte a přejděte do sekce Kontakt, kde najdete mé kontaktní informace na ZČU.

Karel Hruška

SMSkou

2017-03-20 - LibreOffice 5.3.1

Jak se nám LibreOffice úspěšně rozrůstají, tak úspěšně přerostly velikost mého publicu, a tak jsem musel sáhnout k nepěkné úpravě v RPM repozitářích - zrušit i586 sekci. Vzhledem k tomu, že například openSUSE již od roku 2014 v i586 verzi nevyšlo, se toto doufám dotkne jen minimálního počtu uživatelů, kteří mi to doufám nebudou mít za zlé. Všem, kterým to způsobilo problémy se omlouvám, ale bez narušení konzistence repozitáře nebylo možné jinak repozitář dále udržovat v chodu.

K.H.