STRÁNKY UNIVERZITY 

     STRÁNKY KATEDRY

FACEBOOKÚVOD

Tyto stránky slouží jako informační kanál určený pro studenty, na kterém se budou průběžně objevovat jak podpůrné studijní materiály k předmětům, které vyučuji, tak doplňující informace o způsobu hodnocení, podmínkách úspéšného absolvování předmetů, některé důležité termíny, nebo třeba i samotné výsledky zápočtů/zkoušek.

Informace k předmětům naleznete v jednotlivých sekcích.

Konzultace prosím domlouvat předem e-mailem nebo telefonicky (viz "Kontakt").                                                                                                 © Marek Klimko - 2019