Nalezené stránky:

nalezl jazyk určení www
Petr Simbartl cz rozcestník pro jednotlivé ročníky http://www.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm
Petr Simbartl cz časopis školská fyzika http://fyzweb.cuni.cz/piskac/cmain.htm
Petr Simbartl cz pro lepší pochopení se vše hýbe http://www.animfyzika.wz.cz/
Eva Neumannová cz Prezentace ke stažení http://projekty.zsbor.cz/fyzika.html
Eva Neumannová cz e-lerningový kurz http://4zs.cheb.indos.cz/vyuka_e-learning.html
Pavel Bláha cz Vystětleno několik zajímavých otázek http://www.quido.cz/fyzika/


nalezl jazyk určení www
Lukáš Štich cz Web zabývající se difrakcí http://www.mujweb.cz/veda/difrakce
Lukáš Štich cz web zaměřený na akustiku http://dreamworx.cz/book/iluze.html
Petr Simbartl cz pro samostudium středoškoláků http://fykos.troja.mff.cuni.cz/
Eva Neumannová cz přehled fyziky + testy http://www.geocities.com/vektor_ol/index.html
Eva Neumannová cz maturitní otázky z fyziky http://sweb.cz/radek.jandora/fyzika.htm
Pavel Bláha sk prezentace, výuka http://www.gymmt.sk/~benuska/index.htm
Pavel Bláha cz gravitační pole http://web.gfxs.cz/gpole/
Vladym Somatolov cz matutitní příprava http://fyzika.smoula.net/
Vladym Somatolov cz fyzikální tabulky http://www.labo.cz/mft/fyzika.htm
Vladym Somatolov cz fyzika kolem nás http://jakub-vanik.ic.cz/index.php
Vladym Somatolov cz slavní vědci http://vedci.wz.cz/
Vladym Somatolov cz úkazy v atmosféře http://ukazy.astro.cz/

ZŠ + SŠ
nalezl jazyk zaměření www
Lukáš Štich cz http://www.fyzika.webz.cz/
Lukáš Štch cz http://fyzikalniweb.googlepages.com
Lukáš Štich en http://scitoys.com
Petr Simbartl cz vypracované příklady http://www.kfy.vslib.cz/kfy/sbirka/
Petr Simbartl cz příklady - ukázky na str.32 http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/prometheus/
Petr Simbartl cz všehochuť http://fyzweb.mff.cuni.cz/
Eva Neumannová cz miniencyklopedie ke stažení http://www.cez.cz/cs/vzdelavani/multimedia/5.html
Pavel Bláha cz hotové výpočty jednotlivých veličin http://fyzikalni-web.ic.cz/

JAVA aplet
nalezl jazyk zaměření www
Lukáš Štich en

/www.schemmscience.com/physics/virtlab/

Lukáš Štich en http://jersey.uoregon.edu/
Lukáš Štich cz http://vlab.fsid.cvut.cz/cz/ulohy.php
Lukáš Štich cz http://www.walter-fendt.de/ph14cz/
Petr Simbartl cz

http://phet.colorado.edu/new/index.php

Petr Simbartl en mechanika, světlo a vlnění, elektromagnetismus, ... http://www.ngsir.netfirms.com/englishVersion.htm
Petr Simbartl en Pro SŠ, Kinematika, Dynamika, Elektrostatika,... http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm
Eva Neumannová cz + en rozcestník http://www.gbl.cz/profesor/duhajsk/javapple.htm
Eva Neumannová cz pro ZŠ i SŠ http://kabinet.fyzika.net/index.php?it1=4&it2=1
Eva Neumannová en http://physics.uwstout.edu/physapplets/
Eva Neumannová en http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm
Eva Neumannová en http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-JavaP.html
Pavel Bláha cz http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/aplety.html
Pavel Bláha en http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/
Pavel Bláha en http://www.falstad.com/mathphysics.html
Vladym Somatolov en http://www.srjc.moe.edu.sg/physics/physresos.htm#t3
Vladym Somatolov en http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Java/


Virtuální laboratoř
nalezl jazyk určení www
Petr Simbartl cz nabíjení a vybíjení kondenzátoru

http://www.ni.com/webappdemos/tempcontroldemo.htm

Lukáš Štich cz pohyb robotické ruky http://remote1.kev.zcu.cz/ro/robo.htm
Lukáš Stich cz přeměna světla na elektrickou energii http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz/vacharakteristika_2.html
Lukáš Stich cz nucené kmity http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/pruzina.html
Eva Neumannová en více laboratoří http://www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/water-level-control/introduction
Pavel Bláha cz není laboratoř v pravém slova smyslu, solární článek http://mapa.czrea.org/vila.tracker.php

Freeware program
nalezl jazyk určení www
Lukáš Štich cz program pro převod jednotek http://converter.cz/popis.htm
Lukáš Štich cz program pro výpočty k centrifugačním metodám

http://www.tfsoft.cz/index.php?ln=cz&id=197&cat=a

Petr Simbartl cz navrhování konstrukcí (mometn síly, ...)

http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/vyukove_programy/atlas/download/?g[hledano]=&g[oz]=2.0

Petr Simbartl en Program pro práci s 2D tělesy, kruh, obdelník a různé 2D objekty, které nakreslíme. Je tam zapnuta gravitace a když pustíme PLAY, tak se spustí tělesa padají nebo je lze upevnit na pevno.
Zábavný program pro žáky ZŠ
http://www.phun.at/
Eva Neumannová de matematické modelování (možno i fyzikálních úloh)

http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453

Eva Nemuannová cz podobný program jako Stelarium (noční obhloha) http://www.ceskaskola.cz/Soubory/Ar.asp?ARI=100616&CAI=2134
Pavel Bláha en 2D svět, gravitace, pružnost, ... http://www.simberon.com/elastolab.htm
Pavel Bláha cz sada programů http://www.svsbb.sk/files/sw/vp/fyzika_ostatne.htm
Somatolov Vladym cz převod jednotek - on-line program http://www.prevod.cz/

Prezentace
Simbartl Petr Elektrický obvod
Štich Lukáš Planety Sluneční soustavy
Bláha Pavel Skupenství látekSplněno
Lukáš Štich ano
Petr Simbartl ano
Eva Nemuannová ano
Pavel Bláha ano
Somatolov Vladym ne