Nalezené stránky:

nalezl jazyk určení www
Meiser Tomáš cz prezentace ke stažení http://www.zskomenda.cz/index.php?section=9&page=38
Meiser Tomáš cz seznam odkazů http://www.sweb.cz/Ivbar/fyzika.html
Splítek Roman cz prezentace ke stažení http://www.prezentace-fyzika-chemie.wz.cz/fyzika.html
Smazal Michal en zpracovaná látka fyziky http://www.pa.msu.edu/courses/1997spring/PHY232/lectures/
Smazal Michal en optika http://www.opticalres.com/kidoptx_f.html
Smazal Michal en vysvětlené některé fyzikální weby http://www.physics4kids.com/
Smazal Michal en rozcestník http://physics.usask.ca/~pywell/HighSchool/Fun/PhysicsIsFun.html


nalezl jazyk určení www
Meiser Tomáš cz maturitní otázky z fyziky http://www.sweb.cz/radek.jandora/fyzika.htm
Meiser Tomáš cz stručný přehled fyziky http://www.sesity.net/fyzika.php
Šebesta Lukáš cz stránky věnované akustice http://www.steiner.cz/david/akustika/
Šebesta Lukáš cz možné použít jako materiál pro samostudium http://mfweb.wz.cz/
Šebesta Lukáš cz možné použít jako materiál pro samostudium http://webfyzika.fsv.cvut.cz
Šebesta Lukáš en polární záře http://www.dcs.lancs.ac.uk/iono/aurorawatch/
Šebesta Lukáš cz Teorie relativity http://www.fyzikarelativne.kvalitne.cz/
Šebesta Lukáš sk průřez fyzikou s Java aplety http://vk.upjs.sk/~tuleja/vscience/index.htm
Šebesta Lukáš en pro astronomi - pozorování oblohy (poplatek při registraci) http://www.slooh.com/
Splítek Roman cz přehled fyziky + testy http://www.geocities.com/vektor_ol/index.html
Splítek Roman cz interaktivní výuka fyziky - PDF soubory http://www.gjwprostejov.cz/projekty/sipvz06/index.htm
Smazal Michal en průvodce fyzikoui http://www.physics.org/
Trnka Ondřej maturitní otázky http://www.sweb.cz/radek.jandora/fyzika.htm
Trnka Ondřej nevšední fyzika všedního dne http://zajfyz.physics.muni.cz/index.php?web=uvod
Trnka Ondřej encyklopedie fyziky http://fyzika.jreichl.com/

ZŠ + SŠ
nalezl jazyk zaměření www
Meiser Tomáš cz

http://www.fyzika.webz.cz/index.php

Meser Tomáš cz seznam užitečných odkazů http://sbirkauloh.web2001.cz/gtgm/odkazy03_zs.html
Splítek Roman sk pokusy z fyziky http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/fyzika.htm
Jíra Josef cz astro http://www.astro.cz/nasatv/education
Jíra Josef cz astro http://planetky.astro.cz/intro.phtml
Jíra Josef cz prohlídka Měsíce http://mesic.astronomie.cz/
Jíra Josef cz hvězdárna http://vademecum.hvezdarna.cz/new/index.php
Jíra Josef cz pozorování spekter http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/a_papers/vyuka/Tom.Nedved/html.verze/main.html
Trnka Ondřej http://fyzika.gymnachod.cz/
Trnka Ondřej Animovaná fyzika http://www.spszl.cz/~vascak/modules/mydownloadf/
Trnka Ondřej cz Rvp fyzika http://www.rvp.cz/sekce/332
Trnka Ondřej cz laboratorní průvodce http://www.labo.cz/zajodk.htm
Trnka Ondřej cz strány pod gymnáziem Hranice http://gymnaziumhranice.cz/studium/predmety/fyzika/

JAVA aplet
nalezl jazyk zaměření www
Meiser Tomáš en http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/
Meiser Tomáš en http://jersey.uoregon.edu/
Meiser Tomáš en http://www.cco.caltech.edu/
Šebesta Lukáš en http://www.cabri.net/cabrijava/
Šebesta Lukáš en http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html
Šebesta Lukáš en http://library.thinkquest.org/C003776/ingles/fun/java.htm
Splítek Roman de http://www.schulphysik.de/java/physlet/
Smazal Michal en http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/
Smazal Michal en http://physics.bu.edu/py106/index.html#otherres
Smazal Michal ec http://www.myphysicslab.com/
Jíra Josef de http://lexikon.astronomie.info/java//moon/mond.html
Jíra Josef en http://www.astro.ubc.ca/~scharein/applets/#Blackbody
Jíra Josef cz http://hvezdy.astro.cz/charakteristika/31/
Trnka Ondřej http://physics.usask.ca/~pywell/p121/Applets.html#Applet2
Trnka Ondřej http://moon.felk.cvut.cz/~pjv/Jak/_astro/a740/start.html

Virtuální laboratoř
nalezl jazyk určení www
Meiser Tomáš en nejdříve se musí stáhnout (není laboratoř v pravém smylsu) http://www.vplab.co.uk/
Splítek Roman en simulátor Sluneční soustravy (není laboratoř v pravém smyslu) http://space.jpl.nasa.gov/
Smazal Michal en 3d simulátor gravitační síly (není laboratoř v pravém smyslu)
http://ftp.acc.umu.se/mirror/phun/Phun_beta_3_5.exe
Jíra Josef cz vynucené oscilace http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/

Freeware program
nalezl jazyk určení www
Meiser Tomáš cz počítání odporu rezistoru podle barevných proužků http://www.smitka.org/pc-elektro
Meiser Tomáš cz mimo jiné i převodník, autor sám nedoporučuje

http://www.instaluj.cz/cz/katalog/vzdelavani/matematika-a-fyzika/matematika-a-fyzika-pro-zs/

Šebesta Lukáš en navrhvání nosníků, konstrukcí, vypočítává síly, které zde působí http://rekenwonder.com/atlas.htm
Šebesta Lukáš cz usnadňuje výpočty http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/ostatni/elektron/download/?g[hledano]=fyzika&g[oz]=5.0.9
Splítek Roman cz převody jednotek

http://www.slunecnice.cz/sw/prevody-jednotek-borkovec/

Splítek Roman cz gravitační působení částic

http://www.giveawayoftheday.com/freeware/2005/05/31/gravit/

Smazal Michal en program popisující fyzikální vztahy
http://www.redusoft.org/download/physprof_engl.zip
Smazal Michal en program simulující optické jevy
http://members.ozemail.com.au/~imesoft/raytrace.htm
Josef Jíra cz noční obloha http://nio.astronomy.cz/vesmir.html
Josef Jíra cz létání Sluneční soustavou http://www.stahuj.centrum.cz/hry_a_zabava/simulatory/celestia/
Trnka Ondřej en kvalitní mapa oblohy i v cz http://www.stargazing.net/astropc/
Trnka Ondřej en simulátor vesmírné lodi http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/
Trnka Ondřej en simulátor (generátor obrázků) halových jevů http://www.atoptics.co.uk/halosim.htm

Prezentace
Daněk Zdeněk Spalovací motory
Šebesta Lukáš Gravitační síla
Smazal Michal Keplerovy zákony
Splítek Roman Edwin Powell Habble
Meiser Tomáš Pascalův zákon


Splněno
Meiser Tomáš ano
Šebesta Lukáš ano
Splítek Roman ano
Smazal Michal ano
Trnka Ondřej ano
Jíra Josef ano