[ Ggl | Cnt | xCh | Lnk || On | Eli || Blog | Edit || Edn | ÚDiV || UCV | Lide | Gal || Slv | Tzn ]


Foto       Lucie Rohlikova


 
Přehled vzdělání
2000 – 2005   doktorské studium pedagogiky PedF UK Praha, téma disertační práce "Role pedagoga v distančním vzdělávání"
2000 – 2001 kurs pro pracovníky distančního vzdčlávání – NCDiV CSVŠ Praha
1999 – 2000 kurs "Vybrané otázky VŠ pedagogiky" – Ústav výzkumu a rozvoje školství – PF UK Praha
1999 stáž "Concevoir les dispositifs ouverts et à distance" – CNED, Francie
1994 – 1998 Pedagogická fakulta ZČU Plzeň – obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace Fj – Hv
 
Přehled zaměstnání
od r. 2002 mateřská dovolená
od r. 2000 Ústav celoživotního vzdělávání ZČU (metodik)
1998 – 2001 Katedra ruského a francouzského jazyka FPE ZČU (asistentka)
1998 – 2001 10. ZŠ Plzeň (učitelka francouzského jazyka)
1998 – 1999 Církevní gymnázium Plzeň (učitelka dějin hudby ve francouzštině)
1997 – 1998 10. ZŠ (učitelka hudební výchovy)
1994 – 1998 Soukromá hudební škola (učitelka hry na flétnu)
 
Odborné zkušenosti
Aktivní účast na projektu TEMPUS (JEP 12329 - Multimedia workplace, piloting use of multimedia). Spolupráce s francouzským informatikem na vytváření portálu pro další vzdělávání učitelů francouzského jazyka, návštěva center distančního vzdělávání a odborných pracovišť na univerzitách v Lyonu, Montpellier a Le Mans.
Získání stipendia francouzské vlády pro účast na stáži v Národním centru distančního vzdělávání (CNED) ve Francii. Proškolení na organizování kursů distančního vzdělávání a využití nových technologií a zajišťování tutorátu.
Účast na projektu dalšího vzdělávání učitelů francouzštiny distanční formou organizovaném Centrem otevřeného a distančního vzdělávání Palackého univerzity v Olomouci – koncepce kursu.
Vývoj databáze vysokoškolských oddělení francouzského jazyka Gallica - metodika, organizace a překlad.
Účast na projektu Využití ICT v práci učitele – transformační a rozvojový projekt MŠMT 32/03 – vytvoření kursu Úvod do distančního vzdělávání.
Účast na rozšíření projektu Net-Trainers pro Českou Republiku – vytvoření národního profilu absolventa kursu, metodická a tutorská činnost.
 
Publikační činnost
ROHLÍKOVÁ, L. E-learning – současné trendy v přípravě vysokoškolských učitelů. In KVĚTOŇ, K. (Ed.) Trendy v e-learningu. Elektronický sborník příspěvků z konference BELCOM’05, Praha: ČVUT, 2005.
ROHLÍKOVÁ, L.; BOBÁK, R.; BUŠÍNOVÁ, H.; aj. Vysokoškolský učitel a virtuální komunikace. In Alternativní metody výuky: sborník příspěvků. Praha: UK, 2005.
ROHLÍKOVÁ, L.; ZLÁMALOVÁ H. Role vysokoškolského učitele v distanční a kombinované formě studia a e-learningu. Závěrečná zpráva celostátního výzkumu. Praha: CSVŠ, 2005 (v tisku).
ROHLÍKOVÁ, L. Kvalita v e-learningu aneb na co má studující právo? [online] Učitelské listy: web o změnách ve vzdělávání. Agentura STROM, 2005.
ROHLÍKOVÁ, L. E-learning a příprava učitelů. [online] Učitelské listy: web o změnách ve vzdělávání. Agentura STROM, 2005.
ROHLÍKOVÁ, L. On-line kurz Úvod do distančního vzdělávání. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004, Hradec Králové: Gaudeamus, 2004.
ROHLÍKOVÁ, L. Úvod do distančního vzdělávání. Distanční text pro e-learningový kurs. ZČU Plzeň 2003
ROHLÍKOVÁ, L. Distanční vzdělávání na VŠ a nové role pedagogů. In: 3. mezinárodní konference Telekomunikace ve vzdělávání (TET 2001). Sborník příspěvků. NVF Praha 2001
ROHLÍKOVÁ, L. Počítač a učitel francouzštiny. In: Cizí jazyky VI: Sborník KRF, ZČU Plzeň 2000
VERDOL, J. Correspondence facile. Paris, Hachette Livre 1997. Překlad a adaptace: Snadná korespondence ve francouzštině, Fraus 2000
ROHLÍKOVÁ, L. Vybraná lingvistická terminologie pro výuku francouzštiny. Skripta, ZČU Plzeň 1999Lucie Rohlíková, lrohlik@ucv.zcu.cz
Poslední aktualizace: 17/10/2005
http://home.zcu.cz/~lrohlik/   ;-)