Lenka Šroubová

   Západočeská univerzita v Plzni
   Fakulta elektrotechnická
   Katedra teoretické elektrotechniky
   Univerzitní 26
   306 14 Plzeň

   Místnost: EK 602

   e-mail: lsroubov@kte.zcu.cz

   tel.: +420 377 634 623

 

Tyto stránky jsou aktualizovány velmi nepravidelně :-)

ZCU

Lenka Šroubová

            Pište!   lsroubov@kte.zcu.cz        Volejte!   377 63 46 23

FEL

Kontakt

Výuka:

   PPEL
   Počítačová podpora
   v elektrotechnice

   PED
   Prostředky pro zpracování
   elektrotechnické dokumentace

   PNZ
   Počítačový návrh
   elektrotechnických zařízení

   TEMP
   Teorie elektromagnetického pole

   UE
   Úvod do teoretické
   elektrotechniky

   YTE1
   Teoretická elektrotechnika 1

   YTE2
   Teoretická elektrotechnika 2

   ZPE
   Základy programování
   pro elektrotechniku

   Certifikátový program KTE
   Modelování
   v elektrotechnice

Speciál v časopisu ELEKTRO

   Seriál Základy teoretické elektrotechniky

Odkazy

    >>>