POT - počítačová technika

T.Mainzer

Požadavky pro získání zápočtu:

Zápočtový test, Odevzdání samostané práce (předvedení cvičícímu). Včasné splnění podmínek (do konce výukové části semestru) je bonifikováno přičtením extra bodů v písemné části zkoušky. Mezní termín pro odevzdání zápočtu je konec semestru.

Zadání semestrálních prací

Doplňující materiály ke cvičením:

Číselné soustavy
Assembler, procesor H8S
Assembler - Videotutoriály
Adresování