ÚPA - úvod do počítačových architektur

T.Mainzer

Požadavky pro získání zápočtu:

Odevzdání dvou samostaných prací (předvedení cvičícímu), včasné odevzdání (do konce výukové části semestru) je bonifikováno přičtením extra bodů v písemné části zkoušky. Mezní termín pro odevzdání zápočtu je konec semestru.

Přibližný plán cvičení (plán může být upravován)

1. - 5. týden

Úvod do kombinačních a sekvenčních logických obvodů.

6. týden

Samostatná práce (konečný automat - konzultační cvičení).

7. týden

Instrukční soubor a asembler procesorů RISC, úvod do programování procesoru MIPS.

8. - 10. týden

Samostatná práce (program pro procesor MIPS - konzultační cvičení).

11. týden

Adresování pamětí (opakování). Stránkovací a segmentovací mechanismus paměti.

12. týden

Paměti CACHE (procvičování).

13. týden

Zápočty


Doplňující materiály ke cvičením:

Návrh kombinačních a sekvenčních obvodů (T.Mainzer)
RISC/MIPS,Assembler (T.Mainzer)

Použití simulátoru SPIM (K.Dudáček)

Program Logisim
Assembler Procesoru MIPS, Simulátor SPIM , MIPS Assembler

Adresování paměti, Cache (T.Mainzer)

Zadání semestrálních prací - Návrh kombinačních a sekvenčních obvodů
Zadání semestrálních prací - Assembler RISC