Prvni nadpis

Druhy nadpis

Dneska venku neprsi

Otec Abraham mel sedm synu,

Sedm synu mel otec Abraham.

Oni nejedli, oni nepili.

A jenom takhkle delali!

Mam rad cervenou.

1 2 3
brambora brambory brambory

Velky auta jsou lepsi.

Skola