Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

[an error occurred while processing this directive]

xicht

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 2001

Výuková činnost:

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
Pedagogická fakulta v Plzni, matematika-zeměpis (1999)
Diplomová práce: Algoritmické metody pro řešení soustav polynomiálních rovnic
Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha (2005)
Disertační práce: Soustavy algebraických rovnic a jejich řešení ve starověku a středověku
Akademický titul:
Mgr.(Pedagogická fakulta v Plzni, 1999)
Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha, 2005)

Publikační činnost:

Aktivity mimo katedru:

Zahraniční pobyty:

[an error occurred while processing this directive]