Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

Od roku 2003 viz též Bibliografická databáze ZČU.
 1. KAŠPAROVÁ, M. Elegantní řešení úlohy MO. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2020, roč. 95 (2020), č.1, s. 29-30, ISSN 0035-9343.

 2. KAŠPAROVÁ, M. Dělitelnost v úlohách MO. IN: Sborník matematický kemp 28.8. - 1. 9. 2017. Středisko služeb školám, Plzeň. s. 8-10.
 3. KAŠPAROVÁ, M. Úlohy na čtverečkovaném papíře. IN: Sborník matematický kemp 28.8. - 1. 9. 2017. Středisko služeb školám, Plzeň. s. 11-13.
 4. KAŠPAROVÁ, M. Randall Munroe - Co kdyby?: vážné vědecké odpovědi na absurdní hypotetické otázky. (recenze knihy) Učitel matematiky. 2017, roč.25, č.2 (102), s.124-126, ISSN 1210-9037.
 5. KAŠPAROVÁ, M. Martina Tesařová a kol. - Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. (recenze knihy) Učitel matematiky. 2017, roč.25, č.2 (102), s.127-128, ISSN 1210-9037.
 6. JEČNÁ, Květa, KAŠPAROVÁ, Martina, PĚCHOUČKOVÁ, Šárka, SYROVÁ Lenka. Sada pracovních karet pro 3. ročník. Plzeň: Fraus, 2017. 50 karet. (podíl 20 %)

 7. KAŠPAROVÁ, M., Jak vytvořit bázi pro ortogonalizaci. IN Honzíková, J. (ed.). Tvořivé postupy při formování didaktik oborů na FPE ZČU v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. S. 116-120. ISBN 978-80-261-0640-1.
 8. KAŠPAROVÁ, M., Induktivní postupy v úlohách MO. IN: Sborník matematický kemp 22.-26. srpen 2016. Středisko služeb školám, Plzeň. s. 12-15.
 9. KAŠPAROVÁ, Martina. Extremální princip v úlohách. IN: Sborník matematický kemp 22.-26. srpen 2016. Středisko služeb školám, Plzeň. s. 16-18.
 10. KAŠPAROVÁ, Martina, OBERAJTROVÁ, Šárka, PĚCHOUČKOVÁ, Šárka, RAKOUŠOVÁ, Alena, SYROVÁ Lenka. Sada pracovních karet pro 2. ročník. Plzeň: Fraus, 2016. 50 karet. (podíl 14 %)
 11. PĚCHOUČKOVÁ, Š., HONZÍK, L., KAŠPAROVÁ, M. Interdisciplinární vztahy v činnostech v mateřské škole. IN: EME2016 Proceedings. Primární matematické vzdělávání v souvislostech. Univerzita Palackého, Olomouc. s. 168-172. ISBN 978-80-905281-3-0. (podíl 5 %)
 12. PĚCHOUČKOVÁ, Š., HONZÍK, L., HORA, J., KAŠPAROVÁ, M. Propedeutika pojmu funkce. Učitel matematiky. 2016, roč.25, č.1 (101), s.32-42, ISSN 1210-9037. (podíl 5 %)

 13. PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., RAKOUŠKOVÁ, A., Matematika 5 se čtyřlístkem (učebnice pro 5. ročník). Zlomky. Desetinné zlomky. Desetinná čísla. Počítání s desetinnými čísly. Plzeň: Fraus, 2015. s. 13-14, 27-35, 42-47, 52-60, 63-73, 80-81. ISBN 978-80-7489-062-8. (podíl 33 %)
 14. PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., RAKOUŠKOVÁ, A., Matematika 5 se čtyřlístkem 5 (pracovní sešit 1). Plzeň: Fraus, 2015. s. 11-14, 26-32. ISBN 978-80-7489-063-5. (podíl 18 %)
 15. PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., RAKOUŠKOVÁ, A., Matematika 5 se čtyřlístkem 5 (pracovní sešit 2). Plzeň: Fraus, 2015. s. 5-16, 21-27, 31, 37-39. ISBN 978-80-7489-064-2. (podíl 23 %)
 16. PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., KOZLOVÁ, M., RAKOUŠKOVÁ, A., Matematika 5 se čtyřlístkem 5 (příručka učitele). Plzeň: Fraus, 2014. 114 s. ISBN 978-80-7489-065-9. (podíl 22 %)
 17. KAŠPAROVÁ, M., Co skrývají rovnoběžnostěny. In NOVOTNÁ, J. (ed.). Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 42-52. ISBN 978-80-210-8146-8.
 18. KAŠPAROVÁ, M., Cifry a číselné soustavy. IN: Sborník. Matematický kemp 24. - 28. srpen 2015. Středisko služeb školám, Plzeň. s. 20-22.
 19. KAŠPAROVÁ, M., Invarianty v úlohách. IN: Sborník. Matematický kemp 24. - 28. srpen 2015. Středisko služeb školám, Plzeň. s. 22-25.
 20. KAŠPAROVÁ, M., Určovací geometrické úlohy. IN: Sborník. Matematický kemp 24. - 28. srpen 2015. Středisko služeb školám, Plzeň. s. 25-28.
 21. HONZÍK, L., HORA, J., KAŠPAROVÁ, M. Využití eliminace kvantifikátorů v řešení jednoduchých optimalizačních úloh. Učitel matematiky. 2016, roč.23, č.2, s.91-104, ISSN 1210-9037. (podíl 5 %)
 22. PĚCHOUČKOVÁ, Š., HONZÍK, L., KAŠPAROVÁ, M. Rozvoj tvořivosti budoucích učitelů mateřské školy. IN: XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Univerzita obrany, Brno. s. 1-5. ISBN 978-80-7231-995-4 (podíl 5 %)

 23. PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOZLOVÁ, M., RAKOUŠKOVÁ, A., KAŠPAROVÁ, M., Matematika 4 se čtyřlístkem (učebnice pro 4. ročník). Zlomky. Plzeň: Fraus, 2014. 112 s. ISBN 978-80-7489-017-8
 24. PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOZLOVÁ, M., RAKOUŠKOVÁ, A., KAŠPAROVÁ, M., Matematika 4 se čtyřlístkem 4 (pracovní sešit 2). Plzeň: Fraus, 2014. 56 s. ISBN 978-80-7489-028-4
 25. PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOZLOVÁ, M., RAKOUŠKOVÁ, A., KAŠPAROVÁ, M., Matematika 4 se čtyřlístkem 4 (příručka učitele). Plzeň: Fraus, 2014. 114 s.ISBN 978-80-7489-029-1
 26. KAŠPAROVÁ, M., Soustavy polynomiálních rovnic. IN: Sborník. Odborný přírodovědný kemp. Biologie, chemie, matematika 25. - 29. srpna 2014. www.podporatalentu.cz. 79-81.
 27. KAŠPAROVÁ, M., Dirichletův princip v úlohách. IN: Sborník. Odborný přírodovědný kemp. Matematika, fyzika 2. - 6. září 2013. Středisko služeb školám. 20-23. Plzeň.
 28. KAŠPAROVÁ, M., Soustavy algebraických rovnic I. IN: Sborník. Odborný přírodovědný kemp. Matematika, fyzika 2. - 6. září 2013. Středisko služeb školám. 24-27. Plzeň.
 29. KAŠPAROVÁ, M., Úlohy MO využívající ciferný zápis čísel. IN: Sborník. Odborný přírodovědný kemp. Matematika, fyzika 2. - 6. září 2013. Středisko služeb školám. 28-30. Plzeň.
 30. KAŠPAROVÁ, M., Úlohy o turnajích. IN: Sborník. Odborný přírodovědný kemp. Matematika, fyzika 2. - 6. září 2013. Středisko služeb školám. 31-34. Plzeň.
 31. HRUBÝ, D., KAŠPAROVÁ, M., Nejkratší spojnice vrcholů čtverce. Učitel matematiky. 2013, roč.21, č.4 (88), s.193-201, ISSN 1210-9037.
 32. KAŠPAROVÁ, M., Zkuste si napsat polskou maturitní písemku z matematiky II. Učitel matematiky. 2013, roč. 21, č.4(88), 220-240. (překlad) ISSN 1210-9037.
 33. KAŠPAROVÁ, M., Zkuste si napsat polskou maturitní písemku z matematiky. Učitel matematiky. 2013, roč. 21, č.3(87), s. 162-183. (překlad) ISSN 1210-9037.
 34. KAŠPAROVÁ, M., NÁDENÍK, Z.: Jan Sobotka (1862–1931). Editoři J. Bečvář, M. Bečvářová. Praha : Matfyzpress, Vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2010. 250 s. ISBN 978-80-7378-121-7. Obsah. Anotace.
 35. ERNESTOVÁ, M., Soustavy algebraických rovnic v Indii. In Matematika. VIII, Spolupráce katedry se studenty. Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2006. s. 15-40. ISBN 80-7020-156-8.
 36. PODHAJSKÝ, R.; ERNESTOVÁ, M., Soustavy polynomiálních rovnic a jejich řešení pomocí rezultantů a rezultantových matic. In Matematika. VIII, Spolupráce katedry se studenty. Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2006. s. 41-82. ISBN 80-7020-156-8.
 37. ERNESTOVÁ, M., Soustavy algebraických rovnic a jejich řešení ve starověku a středověku: disertační práce. Praha: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta, 2005. 211 s. Obsah.
 38. ERNESTOVÁ, M., Elementární soustavy algebraických rovnic - příklad z historie. In Učitel matematiky. 2005, roč.13, č.3 (55), s.137-147, ISSN 1210-9037.
 39. ERNESTOVÁ, M., Vysokoškolská příprava učitelů matematiky v zahraničí. In Setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004. s. 19-22. ISBN 80-7044-595-5.
 40. ERNESTOVÁ, M., Rezultanty a soustavy rovnic. In: Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná 2002. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2002. Stránky 36-40. ISBN 80-248-0184-1
 41. ERNESTOVÁ, M., Polynomial Systems Throughout the Centuries. In: Šafránková, J.: WDS’02 Proceedings of contributed papers. Part I. Mathematics and Computer Sciences. Matfyzpress, Praha 2002. Pages 117-122. ISBN 80-85863-88-X
 42. ERNESTOVÁ, M., Soustavy algebraických rovnic. Učitel matematiky 10 (2001/2002), č. 4(44), 193-208.
 43. ERNESTOVÁ, M., Ukázka využití Gröbnerovy báze v robotice.In: Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2001. Stránky 56-60. ISBN 80-248-0013-6
 44. ERNESTOVÁ, M., Ideal Theory - 130 years. In: Šafránková, J.: WDS’01 Proceedings of contributed papers. Part I. Mathematics, Computer and Educational Sciences.Matfyzpress, Praha 2001. Pages 169-173. ISBN 80-85863-73-1
 45. ERNESTOVÁ, M., Gröbnerovy báze a soustavy polynomiálních rovnic. In: Sborník z 9. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2000. Stránky 60-64. ISBN 80-7078-836-4
 46. ERNESTOVÁ, M., Solving Systems of Polynomial Equations. In: Šafránková, J..: WDS’00 Proceedings of contributed papers. Part IV. Computer and Educational Sciences. Matfyzpress, Praha 2000. Pages 565-569. ISBN 80-85863-59-6
Recenze
J. H. Conway, D. A. Smith: On quaternions and octonions. Newsletter : European Mathematical Society 51, str. 39, 2004. ISSN 1027-488X.
J. S. Cohen: Computer Algebra and Symbolic Computation: Mathematical Methods. Newsletter : European Mathematical Society 52, str. 41, 2004. ISSN 1027-488X.