POČÍTAČ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Úvodní stránka
Základní pojmy výpočetní techniky
Základní sestava počítače
Druhy tiskáren
Použité zdroje
PC sestava

Co je počítač?

Nejpřesněji ho můžeme popsat jako stroj, automat, pro zpracovávání informací. Nevymýšlí postup řešení úlohy, pouze tento postup, který předem musel vymyslet a ve formě srozumitelné pro počítače zapsat člověk, provádějí. Jejich síla je v tom, že mohou takové předem připravené postupy provádět velmi rychle a prakticky neomylně. Vykonávají tedy místo člověka netvůrčí duševní práci, podobně jako mnohé jiné stroje provádějí za člověka práci fyzickou.[1]
Jaký počítač si vybrat?
Východiskem pro volbu počítače je rozbor konkrétních potřeb domácnosti na základě řízeného rozhovoru poradce se zákazníkem s následujícími okruhy otázek: 1) jde o první nebo další počítač v domácnosti, 2) kdo všechno bude počítač používat, 3) kde bude počítač v domácnosti umístěn, 4) k jakým účelům se bude počítač používat, 5)jaké funkce zákazník od počítače očekává. Po vyhodnocení dostává zákazník návrh, který obsahuje druh počítače (desktop, multimediální stanice, notebook apod.)[2]