Základní pojmy výpočetní techniky

Informace - zpráva, sdělení, údaj

Informatika - věda zabývající se získáváním, zpracováním a získáváním informací

Počítač(Computer) - stroj sloužící ke zpracování informací. Je tvořen hardwarem a softwarem

Hardware - technické vybavení počítače(přístroje-vše co je hmatatelné)

Software - programové vybavení počítače(programy, které ho oživují)

Algoritmus - postup řešení problému

Programovací jazyk - soubor příkazů, kterým počítač rozumí a které ho určitým způsobem ovládají

Systém - množina prvků, mezi kterými existují vazby

Operační systém - software, který umožňuje ovládat počítač a pracovat se všemi ostatními programy. Zpravidla je v počítači již nainstalovaný a spouští se automaticky po zapnutí.

obr.2.Operační systém Windows 7

Windows 7

Soubor(File) - základní množina informace určitého typu

Adresář(Directory) - pojmenovaná množina souborů, popř. adresářů, slouží k přehledné práci se soubory

Cesta - označení přístupové cesty k souboru, udává disk a seznam adresářů

Implicitní cesta - cesta, se kterou počítač pracuje, není-li nastavena jiná cesta