Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky


MARTA  MÍKOVÁ
RNDR. 

mikova@kma.zcu.czPěkně vítámKonzultační hodiny   

Úterý  
1100 - 1200                         Čtvrtek   1400 - 1500


Informace o předmětech                                       
                                       M3E                 pro studenty prezenční i kombinované formy bakalářského studia

                                       ZM1            pro studenty prezenční formy bakalářského studia v Plzni

                                        ME4