46. Kolokvium kateder a ústavů elektroenergetiky

Po více než jednoročním odložení proběhlo mezi 18.5. a 20.5. 2022 v Plzni pod organizační patronací Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické další tradiční mezinárodní setkání učitelů vysokých škol odborně zaměřených na elektroenergetiku.

Toto kolokvium specializovaných kateder a vysokoškolských ústavů z ČR a SR bylo netrpělivě očekáváno s ohledem na mnohé hektické turbulentní změny, které se na poli energetiky odehrály a při výhledu na další závažné proměny evropské energetiky v letech dalších. Dopad těchto trendů se citelně promítá i do procesu vzdělávání nových technických odborníků. Výměna nových dílčích zkušeností byla tedy hlavním cílem přátelského setkání. Program byl doplněn o odbornou exkurzi ve výrobním závodě Daikin Industries.

Pravidelně se na setkání aktivně účastní také reprezentaci klíčových průmyslových partnerů podporujících výuku elektroenergetiky odbornou, technickou a ekonomickou formou. V letošním roce měli organizátoři tu čest a potěšení přivítat zástupce dlouhodobých strategických partnerských společností:
ČEPS a.s., E.ON Česká republika, a.s., EGD a.s., ČEZ Distribuce a.s. a ČEZ Obnovitelné zdroje a.s.

Partneři kolokvia

Fotografie pro upomínku

Kromě níže odkazovaných galerií fotografií jsou k dispozici záznamy odborného jednání, prezentace příspěvků a upoutávková videa partnerů kolokvia. Tyto materiály jsou k dispozici s případným souhlasem autorů nebo přednášejících na vyžádání u hlavního organizátora kolokvia:
pana doc. Ing. Zbyňka Martínka, CSc.

Základní soubor snímků od hlavního fotografa je k dispozici jako galerie “Fotky Google” zde:

Galerie fotografií

Další fotografie od jiných fotografů jsou zde:

Galerie dalších fotografií

Pro ty z vás, kteří preferujete službu DropBox je hlavní galerie taktéž umístěna zde:

Galerie fotografií

Pro uživatele portálu pro fotografování flickr je hlavní galerie umístěna i zde:

Galerie fotografií