Úsměv

Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho,
obohacuje toho, kdo přijímá
aniž by ochuzoval toho, kdo daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá.

Nikdo není tak bohatý,
aby se bez něj obešel
a nikdo není tak chudý,
aby ho nemohl darovat.

Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech je oporou
a je citlivým znamením přátelství.

V únavě přináší odpočinek,
ve znechucení vrací odvahu,
v zármutku je útěchou
a pro každou bolest přirozeným lékem.

Je dobře, že si ho nelze koupit, půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje.
A kdybys potkal někoho, kdo by neměl úsměv,
ačkoliv na něj čekáš,
buď velkodušný a obdař ho svým,
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten,
kdo ho nemá pro druhé.