Petr Kropík

   Západočeská univerzita v Plzni
   Fakulta elektrotechnická
   Katedra teoretické elektrotechniky
   Univerzitní 26
   306 14 Plze˛

   Místnost: EK 602

   e-mail: pkropik@kte.zcu.cz

   tel.: +420 377 634 639

   Pokud si potřebujete domluvit konzultaci atp., prosím použijte na domluvu uvedený mail.
   Je lépe pokud s Vámi počítám a vyhradím si na Vás čas.

   Pro snadnější hledání průniku našich časů, můžete nahlédnout do mého diáře.
   Pokud je uvedeno nedostupný podívejte se do týdenního náhledu - zde najdete délku trvání "akce".
   V mezerách mám samozřejmě další práci, ale tam se lze domluvit.

Tyto stránky jsou občas aktualizovány...

FELPetr Kropík

            Pište!   pkropik@kte.zcu.cz      Volejte!  +420 37763 4639

Kontakt

LTSpice - zástupce ke staženÝ

Instalátor LTSpice

Výuka:

   IT
   Informační technologie

   PPEL
   Počítačová podpora
   v elektrotechnice

   PED
   Prostředky pro zpracování
   elektrotechnické dokumentace

   TAM
   Tvorba aplikací pro mobilní zařízení

   ZPE
   Základy programování pro    elektrotechniku