Mobile Communications

NOVINKY!!!

m2

Nové radiokomunikační systémy neboli systémy rádiové komunikace jsou využívány v nově vznikajících komunikačních sítích, které svým účastníkům poskytují různé druhy služeb, jako například telefonní služby, přenos dat, videosignálů, přístup k Internetu a jiné.

Původní analogové systémy 1. generace jsou již v současné době téměř zcela nahrazeny digitálními systémy 2. generace - na ně navazují tzv. systémy 2,5 generace, označované jako personální (osobní) komunikační systémy PCS (Personal Communications Systems).

m5

V posledních letech velký rozmach především mobilní sítě, které kromě všech poskytovaných služeb umožňují uživateli při komunikaci navíc zachovat i mobilitu.

Systémy třetí generace se označují společným názvem IMT 2000 (International Mobile Telecommunication for the Year 2000). Evropská varianta, vyvíjená v rámci projektu RACE, má označení UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) - universální mobilní telekomunikační systém

Některé mobilní radiokomunikační systémy, například systémy určené pro řídce osídlené oblasti na zemském povrchu, využívají k přenosu signálů družic

Odkaz na autora