Stáž vo výskumnom ústave v Marseille - L’Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre, Marseille

V laboratóriu IRPHE som sa počas mojej stáže pod vedením Yannicka Knappa zaoberala problematikou PIV. Viac o mojom krátkom pôsobení v Marseille sa môžete dočítať na strane 14 http://www.noviny.zcu.cz/aktualni/UN14_09.pdf

Stáž na University of Leeds

Počas mojej 9 týždňovej stáže na Univerzite v Leeds som sa pod vedením profesora Mi Wanga zaoberala Tomografiou.