Počítače a programování 2 (KIV/PPA2)

V letním semestru 2021 vyučuji následující cvičení KIV/PPA2:

  • Úterý, 11:10 - 12:50, UC311
  • Úterý, 14:50 - 16:30, UC311

Užitečné odkazy

  • http://portal.zcu.cz - veškeré materiály k předmětu KIV/PPA2 naleznene na portálu ZČU po přihlášení v Courseware