Zpracování dat (KIV/ZD)

V zimním semestru 2016 jsem vyučuval následující cvičení KIV/ZD:

  • Pondělí, 11:10 - 12:50, UL604

Užitečné odkazy

  • http://portal.zcu.cz - veškeré materiály k předmětu KIV/ZD naleznene na portálu ZČU po přihlášení v Courseware